Skåne län

Vi är en patientorganisation som har som mål att...

...om Du drabbats av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom så ska vi hjälpa dig att leva ett bra liv. Om du inte drabbats så ska vi försöka hjälpa dig att undvika hjärt-, kärl- eller lungsjukdom.

Kalender

September 2020
 1. Ordförandedialog

  Denna dagen viker vi åt att blicka framåt. Ordförandedialogen vänder sig i första hand till ordförande i lokalföreningen. Är hen förhindrad skall vice ordförande eller annan styrelsemedlem deltaga. Varje lokalförening skall sända två representanter. 

  Liksom tidigare år reserverar vi plats på Gästgiveriet i Höör. Går det inte att träffas pga pandemin planerar vi för videomöte.

  Särskild förfrågan har gått ut till lokalföreningarna ang hur vi ska genomföra; som fysiskt möte eller video.Återkommer när vi fått lokalföreningarnas svar.

Oktober 2020
 1. Motionsledare

  Vi kommer att träffa alla motionsledare på en dag och då delas vi upp i de grupper ni tillhör. Ni kommer att få sitta och prata med varandra och utbyta erfarenheter och ge tips, kanske byta lite musik med varandra.  Tag med era program och er musik som ni har hemma. Vi kommer att träffas på Höörs Gästgivaregård, Höör.

 2. HLR-instruktörer

  HLR-verksamheten inom Länsföreningen har som inriktning att stödja och vidareutveckla lokalföreningarnas arbete att engagera instruktörer och även på sikt få fler huvud-instruktörer. Vi kommer att träffas i länsföreningens lokaler i Malmö.

November 2020
 1. Framtidskonferens

   På grund av den ökade smittrisken måste vi ställa in Framtidskonferensen. Vi planerar dock för en motsvarande konferens  i maj 2021.

  Konferensen är en två-dagarskonferens med övernattning. Vi kommer att bjudas på intressanta föreläsningar samt umgås och ha trevligt.  Vi bjuder in 3-4 personer från varje lokalförening.

Visa flera