Skåne län

Vi är en patientorganisation som har som mål att...

...om Du drabbats av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom så ska vi hjälpa dig att leva ett bra liv. Om du inte drabbats så ska vi försöka hjälpa dig att undvika hjärt-, kärl- eller lungsjukdom.

Nytt webinar om förmaksflimmer 31/8 kl. 16-18       
Klicka här:
https://www.blodproppsskolan.se/webinar

Kalender

Maj 2021
 1. Hälsodag

  Vi tvingas ställa in den planerade Hälsodagen i Hässleholm den 15 maj.

  Vår förhoppning är att kunna genomföra Hälsodagen hösten 2021 eller våren 2022.

September 2021
 1. Ordförandedialog

  Höörs Gästgiwaregård, Gamla Torget 4 HÖÖR

  Vi kallar denna sammankomst för dialog med syfte att utbyta erfarenheter samt ge oss i styrelsen möjlighet att planera vår verksamhet på kort och lång sikt.

  Varje förening kan skicka 2 representanter. Det är viktigt att varje förening är representerad.

  Aktuella punkter skickas separat

November 2021
 1. Framtidskonferens

  Liksom tidigare år anordnar vi höstens framtidskonferens på Höllviksnäs (tidigare benämnt Falsterbo kursgård). Vi börjar den 12/11 med samling och fika kl 09.30.

  Vi bjuder in 4 personer från varje lokalförening. Vi tänker på att hålla bra avstånd i salarna och vid måltiderna. Känner du dig lite krasslig så stannar du hemma.

  Konferensen vänder sig till de som vill bli aktivitetsledare eller förkovra sig för att deltaga i styrelsearbetet eller i vår verksamhet ute i föreningarna.

  Konferensen är en två-dagarskonferens med övernattning. Vi kommer att bjudas på intressanta föreläsningar samt umgås och ha allmänt trevligt.

  Känner du att du är en av dessa som vill bli mer aktiv eller redan är aktiv i din förening så kontakta din styrelse och anmäl dig.

  Länsföreningen önskar att anmälan till denna utbildning skall gå genom din lokalförening som sköter anmälningen till länsföreningen.  Däremot kommer bekräftelsen att sändas direkt till den anmälda personen.

  Anmälningarna vill vi ha in senast den 19 sept 2021 till Agneta Petersson,
  agneta.petersson@hassleholm.hjart-lung.se. Har du några frågor så hör av
  dig till Agneta Petersson, 070 60 137 50.

   

Visa flera