Nätverk för dig som överlevt hjärtstopp och för dina närstående

Välkommen till det nationella nätverket för dig som överlevt hjärtstopp och för dina närstående. Nätverket syftar till att erbjuda möjligheter för personer som drabbats att träffas och dela erfarenheter, bidra till en ökad kunskap om livet efter hjärtstopp och vara en pådrivande kraft för att förbättra behandling av hjärtstopp i Sverige.

Zoom-möte. Nätverket för personer som överlevt hjärtstopp och för deras närstående

Var sjätte timme räddas en person till livet i Sverige med hjälp av hjärt-lungräddning (HLR). 

Att ha varit med om ett hjärtstopp är en omtumlande upplevelse, oavsett om man är överlevare eller närstående.

De flesta som överlever återhämtar sig bra, men svårigheter med minne, koncentration, trötthet och känslomässiga reaktioner är dock relativt vanligt, särskilt den första tiden. Även hos närstående är känslomässiga reaktioner vanliga.

Tips, råd och stöd

Det nationella nätverket för dig som överlevt hjärtstopp och dina närstående startades 2020 av ett antal engagerade personer som själva drabbats tillsammans med Riksförbundet HjärtLung och Svenska rådet för HLR.

Tanken med nätverket är framförallt att skapa möjligheter att träffa andra som drabbats, dela berättelser och få tips, råd och stöd.

Du kan gå med i nätverket genom att bli medlem i vår Facebookgrupp. Gruppen administreras av Riksförbundet HjärtLung med stöd av Svenska rådet för HLR, men innehållet skapas framförallt av medlemmarna själva. Hjärtligt välkommen!

https://www.facebook.com/groups/hjartstopp

Facebookgruppen Nätverket för dig som överlevt hjärtstopp och för dina närstående

Du kan också komma i kontakt med oss via mejladress: overlevarehjartstopp@hjart-lung.se

Om du är närstående (efterlevare) till en person som avlidit och söker nätverksstöd, rekommenderar vi istället att du kontaktar din vårdgivare eller andra grupper som erbjuder stöd till personer i sorg.

Mer information om vård och uppföljning efter hjärtstopp kan du hitta på Svenska HLR-rådets hemsida.

Läs mer om föregångaren till detta nätverk som finns i Storbritannien.

Informationsmaterial: Livet efter hjärtstopp

Livet efter hjärtstopp - överlevare och närstående berättar

Information och råd till dig som har varit med om ett hjärtstopp, som överlevare eller närstående. Här kan du läsa om vårdförloppet och om återhämtningsprocessen. Här delar både överlevare och närstående med sig av sina personliga upplevelser och reaktioner.

Information och råd till dig som har varit med om ett hjärtstopp, som överlevare eller närstående. Här delar både överlevare och närstående också med sig av sina personliga upplevelser och reaktioner.

Life after cardiac arrest

Information for survivors and their loved ones. In addition to covering areas of the care and recovery process, you will also find quotes from survivors and relatives sharing their personal experiences and reactions.

Information for survivors and their loved ones. In addition to covering areas of the care and recovery process, you will also find quotes from survivors and relatives sharing their personal experiences and reactions.