Vi hjälper dig att utbilda dina patienter

Vi tror att kunniga patienter och närstående blir mer självständiga, upplever större trygghet i mötet med vården och sköter om sig bättre.

Som patientorganisation slår vi ett extra slag för livsstilsfrågorna, vilka vi ser som en möjlighet för patienten att påverka sina förutsättningar.

Vi vill underlätta för dig att sprida kunskap om våra största hjärt, kärl-och lungsjukdomar så att dina patienter förstår sin sjukdom samt hur den påverkar kroppen och livet.

Vi är ett stöd för dig när du utbildar dina patienter genom att erbjuda: