Så gör du skillnad!

Hit går din gåva!

Tack vare stöd och gåvor kan Riksförbundet HjärtLung fortsätta att sprida kunskap, stödja forskning som gör vardagen lättare efter diagnosen och ge människor med hjärt-, kärl och lungsjukdom ett längre och rikare liv. Så här används gåvorna som vi samlar in.