Så här gör du skillnad

Varje dag slutar 25 hjärtan att slå, du kan få dem att fortsätta. Med ett bidrag från dig kan vi utbilda mer. Och rädda fler. 

Tack vare stöd och gåvor kan Riksförbundet HjärtLung fortsätta att sprida kunskap, stödja  forskning som gör vardagen lättare efter diagnosen och ge människor med hjärt-, kärl och lungsjukdom ett längre och rikare liv.