Film om resultatet av SPICI-studien

Riksförbundets vetenskapliga studie om hur patienter som behandlats med ballongvidgning uppfattar informationen de får på sjukhus, vad de tror orsakat sjukdomen och hur de ser på livsstilsförändringar.

I filmen medverkar: Riksförbundets dåvarande ordförande Inger Ros, projektledare Pelle Johansson och hjärtläkarna Joep Perk, Kristina Hambraeus och Roland Carlsson.

Film från SPICI-seminariet den 25 April – 2012 där studien presenterades av riksförbundets ordförande Inger Ros, projektledare Inger Ros och hjärtläkare Joep Perk m.fl.

Film från SPICI-seminariet den 25 April – 2012 där studien presenterades av riksförbundets ordförande Inger Ros, projektledare Inger Ros och hjärtläkare Joep Perk m.fl.