Hur uppfattar patienterna informationen?

En majoritet patienter som fått behandling med ballongvidgning (PCI) upplever att de får information från vården att de är friska och inte behöver ändra sina levnadsvanor. Det visar SPICI, en unik undersökning som genomförts av Riksförbundet HjärtLung.

SPICI-studien

Om SPICI-studien

SPICI (Study of Patient Information after Coronary Intervention) syfte var att kartlägga eftervården vid ballongvidgning (PCI) och omfattade 10 procent av alla patienter som årligen genomgår kranskärlsingrepp.

  • Sammanlagt deltog 1 073 patienter från 29 sjukhus, varav 10 PCI-centra.
  • Enkäten delades ut i samband med återbesöket 6-8 veckor efter ingreppet.
  • Frågorna rörde patienternas kunskap om kranskärlssjukdom, hur man uppfattat informationen vid utskrivning och återbesök samt deltagande i sekundärpreventiva program.

Studiens resultat

  • Studien visar att mer än hälften av patienterna, 57 procent, anser sig vara botade direkt efter ingreppet.
  • Hälften uppfattar att de får rådet att ändra sin livsstil
  • Endast en minoritet säger att de tänker förändra sina levnadsvanor.

En ny vårdmodell

Resultaten från SPICI-studien genererade framtagandet av en ny vårdmodell på sjukhusen. (Modell för personcentrerad hjärtvård)

Läs mer om SPICI-studien: