Styrelse

Ordförande

Ing-Britt Wänström

Skicka e-post

0733296728

Vice ordförande

Kent Jansson

Skicka e-post

Kassör

Annika Johansson

Skicka e-post

Sekreterare

Hans Örtlund

Skicka e-post

Ordinarie styrelseledamot

Birgitta Nissmyr

Skicka e-post

Annika Johansson

Skicka e-post

Egon Gustafsson

Skicka e-post

Hans Örtlund

Skicka e-post

Ing-Marie Ambertson

Skicka e-post

Ersättare i styrelsen

Ulla-Britt Öberg

Skicka e-post

Revisor ordinarie

Britta Persson

Skicka e-post

Carola Lövgren

Skicka e-post

Revisor ersättare

Per Gustafsson

Skicka e-post

Valberedning sammankallande

Bengt Ahlrik

Skicka e-post

Valberedning ordinarie

Ingemar Westher

Valberedning ersättare

Lisbeth Thomassen

Skicka e-post