Årsmöte

Årsmöte har hållits i HjärtLung Skövde ordf hälsade många medlemmar välkomna till årets viktigaste möte. Årsmötet inleddes med en tyst minut för att hedra medlemmar som avlidit under året. Till att leda årsmötet valdes Arne Lindberg och Roland Larsson till sekreterare.Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året som gått. Styrelsens sammansättning består av ordf Ing-Britt Andersson, kassör Lisbeth Thomassen, sekreterare Eila Turunen ledamöter Leif Svärdh och Ingemar Sääf.
Roland Larsson avtackades med blommor och present för ett förtjänstfull uppdrag som sekreterare i 16 år. Gun-Britt Schönberg avtackades för mångårigt arbete i programkommitté.
Kvällens höjdare var Hugo Ljungkvist som spelade och sjöng så fantastiskt för oss. En 16 årig kille så duktig. Han kommer att gå långt. Många i publiken som uttryckte sin förtjusning.
Kaffe och smörgåstårta, hembakt kaka serverades senare.
Informationen för kvällen bestod av.
Studiebesök med prova på boule den 7 mars hos föreningen Bonbon.  
Mingelmässa tillsammans med anhörigstödet 14 mars Äldrecentrum Ekedal.
Informationsträff med nya medlemmar 15 mars.
Kvällen avslutades med lotteridragning.