Lungläkare Åke Johansson

Lungläkare Åke Johansson

            

Lungläkare Åke Johansson var föreläsare på föreningen HjärtLung Skövdes medlemsmöte. Åke berättade hur det var när han började sin yrkesverksamma bana och hur vården förändrats tills idag. Patienter som låg på sjukhus hade då en spottkopp på sängborden så personalen kunde se färg och konsistens på sekretet. Inte så trevligt för varken patient eller personal. Han föreläste om hur infektioner i näsa och lungor påverkar oss. Hosta vid virus infektion kan vara upp till 8 veckor, kronisk hosta längre än 8 veckor.
Viktigt att vaccinera sig mot influensa och även mot lunginflammation gäller alla över 65 och speciellt vid hjärt och lungsjukdom.
Sjukdomen KOL fick vi även information om, en jobbig sjukdom för den som är drabbad. Det har kommit en del nyare mediciner som lindrar en
del. Vid svårare fall får man syrgas dygnet runt. Rökstopp är absolut nödvändigt! Det gäller givetvis inte bara vid KOL utan även vid många andra sjukdomar också.
Ett mycket intressant och givande föredrag som ett 40 tal medlemmar kommit att lyssna till.
November månad är utsedd att vara lungmånad av Riksförbundet HjärtLung då vi speciellt uppmärksammar lungsjuka. Den 16 november är det Världs-KOL- dagen.
Ordförande informerade om kommande aktiviteter.
Kvällen avslutades med god köttbulles smörgås och kaffe.
Kvällen avslutades med lotteridragning.