Årsmöte

Årsmöte

Föreningen HjärtLung Skövde har haft årsmöte på restaurang Valle. Ordförande hälsade de 65 medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. En tyst minut hölls för bortgångna medlemmar.  Veikko Turunen valdes till mötesordförande. Föreningen har haft en stor verksamhet under året som gått. Revidor Egon Gustafsson läste upp revisions berättelsen och mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
Styrelsen består av Ing-Britt Andersson ordf. Kent Jansson vice ordf, kassör Annika Johansson, Lisbeth Thomassen vice kassör Eila Turunen sekreterare,Birgitta Nissmyr vice sekreterare. Leif Svärdh ledamot. Samt May Carlsson och Terje Thomassen ersättare . Efter årsmötet avnjöts en god lunch som föreningen bjöd på. Dagens underhållning stod syskonen Elsa och Hugo Ljungkvist för. Hugo hade skrivit en del egna låtar som han framförde, blandad med Ted Gärdestads låtar och rock and roll.
En mycket uppskattad underhållning.
Eftermiddag avslutades med information om föreningens 25 -årsjubileum som även det kommer att vara på restaurang Valle den 18/4. Slutligen var det lotteridragning där många fina priser lottades ut.