Om oss

Om oss

Föreningen, Riksförbundet HjärtLung Skövde har ca 230 medlemmar.

Vi arbetar för att bevara hjärt-, kärl- och lungsjukas intressen.

I vår förening träffar Du andra människor med liknande problem och i vår samvaro och gemenskap möter du förståelse för din situation. Vi finns för Dig och Dina anhöriga. Den sociala gemenskapen ger trygghet och glädje

Vi har vattengymnastik, Qi gong och utbildning i hjärt och lungräddning med hjärtstartare. Vi deltager i Hjärtskolan på Skaraborgs sjukhus Skövde.

Föreningens sociala träffar är: medlemsmöten, föreläsningar, resor och utflykter. En må bra dag ordnas vartannat år tillsammans med övriga föreningar i gamla Skaraborg.

Medlemsavgiften är 200 kr för medlem.
I avgiften ingår Riksförbundet HjärtLungs tidning Status som utkommer 6 ggr/år

Välkommen att höra av dig.