digitala fixare

Digitala fixare

 

mars.jpg

På onsdagens månadsmöte hos HjärtLung hade många medlemmar mött upp.
Kommunens Digitala fixare Erik Uhlin och Martin Ajax berättade vad dom kan vara behjälpliga med. Många utnyttjar deras tjänster och vi äldre får lära oss att bli lite mer digitala. Vi fick även information om Smarta  Hemmet som finns att se på Ekedal.
Kent Jansson informerade om vårresan i maj som går till Huskvarna museum och Habo kyrka. Fika och lotteri avslutade kvällens sammankomst.