Årsmöte

Årsmöte

Årsmöte.jpg

HjärtLung föreningen har genomfört sitt årsmöte på restaurang Valle Skövde. Ett 60 tal medlemmar deltog ordförande Ing-Britt öppnade mötet med att hälsa alla välkomna. En tyst minut hölls för avlidna medlemmar som gått bort under året.
Till mötesordförande valdes Marie Göthe och Eila Turunen till sekreterare. Årsmötesförhandlingarna gicks igenom och styrelseledamöter beviljades ansvarsfrihet.
Tre ledamöter avgick Eila Turunen, Leif Svärdh och May Carlsson avtackades för mångårigt arbete i föreningen med en blomsterbukett och ett presentkort.
Marie och Eila tackades för att genomfört årsmötet på ett föredömligt sätt.
Två nya valdes in i styrelsen Hans Örtlund som sekreterare och Ulla-Britt Öberg som ersättare i styrelsen övriga i styrelsen kvarstår som tidigare.
En kort information om vårens aktiviteter och en vårresa till Huskvarna i maj.
Äntligen blev det dags för lunchen som vi njöt av till fullo. Mats Löfving kåserade om sina tavlor ett uppskattat kåseri. Kaffe och kaka samt lotteridragning avslutade eftermiddagen. Sist men inte minst tackade Kenny med övrig personal för den goda lunchen.