Lucia

Lucia

Lucia.jpg

På årets sista månadsträff hos föreningen HjärtLung hade många medlemmar samlats till ett trevligt Luciafirande.
Ordförande Ing-Britt Andersson hälsade alla medlemmarna hjärtligt välkomna och informerade om nästa års program m.m. En julsmörgås serverades innan lucia gästade oss. Barnkören från Däldernas Kapell under ledning av Kristina Stridsborg sjöng så vackert för oss.  
Kaffe och hembakt kaka samt ett stort lotteri av slutade kvällen. Som avslutning tackade Ing-Britt alla som kommit och övriga som hjälpt till under kvällen
God Jul och ett Gott Nytt År önskades alla.