Ensamma tillsammans

Ensamma tillsammans


Föreningen HjärtLung har haft en studiecirkel i ämnet Ensamma tillsammans ett nytt material från Riksförbundet HjärtLung. Vi har träffats 4 gånger i en liten grupp.
Ensamheten är större än någonsin kan vi konstatera i dessa tider då vi inte ska träffa andra. Gruppen tyckte träffarna varit givande, många bra samtalsämne blev det.
Föreningen planerar att starta en ny grupp i höst.