Missing People

Missing People

Årets första månadsmöte i föreningen HjärtLung gästades av Jan-Olof Säll från Missing People. Många medlemmar hade mött upp trots svår halka och kyla. Missing People startade för 7 år sedan i Göteborg. Det var sex personer från starten, idag drivs den av 250 frivilliga och 50 000 registrerade i deras skallgångsregister. Ca 8 000 personer anmäls som försvunna per år, 30-35 personer hittas aldrig. I Skaraborg finns två som aldrig hittas en i Mariestad samt en utanför Falköping. Senaste söket var mannen i Mölltorp som hittades avliden. De samarbetar med ABF ,Sjöräddningssällskapet och Röda Korset som hjälper till med avlastande samtal. Missing People är en ideell förening med ca 2500 medlemmar.
På ett vanligt sök deltager ca 150 personer per dag. Det största söket i Skaraborg är ju söket efter Lisa Holm där det var ca 1000 som deltog vissa dagar. Där var det många som behövde avlastande samtal vilket Röda Korset var behjälpliga med. Det förstår vi väl alla som på ett eller annat sätt var berörda av denna insats med försvinnandet efter Lisa Holm som slutade så drastiskt. Jan Olof berättade att om ett barn försvinner brukar det hittas inom ett område på 1.5 km  en vuxen däremot ca 4 km område. Man kan klara sig i 3 dygn utan vatten och mat sedan börjar det bli kritiskt. En väldigt intressant kväll tyckte vi alla.
Kaffe med smörgås och hembakt kaka  serverades.
Ing-Britt informerade om årsmötet som är 16 februari på restaurang Valle där föreningen bjuder medlemmarna på lunch.
Qigong har startas och är varje tisdag på Drottninggatan 13. Bassängträning startar i början på februari på SKAS där finns platser kvar.
Som avslutning var det dragning på lotteriet.