British Motor Meet

British Motor Meet

HjärtLung Skövde informerade om föreningens verksamhet och delade ut broschyrer på British Motor Meet i stadsparken Hjo.
Under sommar har HjärtLung Hjo-Ti-Borg gått samman med föreningen i Skövde, ca 30 medlemmar från  Hjo-Ti -Borg har flyttats över till Skövde HjärtLung Då passade det bra att vara i Hjo och informera innevånare om det.
Det bjöds in till höstens första månadsträff den 21/8 på Käpplunda gärde i Skövde.
Birgitta Nissmyr och Eije Fernström föreläser om Medeltida mat och bordsskick.
En större HjärtLungträff för alla HjärtLung föreningarna i Skaraborg äger rum den 18/9 på Arenan i Skövde med föreläsningar av Hjärt och Lungläkare.
En givande och trevlig dag fick vi i Hjo med många trevliga samtal, inte att förglömma alla fina bilar vi fick se också.