Årsmöte

Årsmöte 2019

Föreningen HjärtLung Skövde har haft sitt årsmöte på restaurang Valle. Ett stort antal medlemmar hade mött upp. Ordf Ing-Britt hälsade alla välkomna, en tyst minut hölls för bortgångna medlemmar. Mötesordförande var Arne Lindberg. Föreningen har haft en omfattande verksamhet under året, så som månadsträffar med olika föreläsare o underhållare, utbildning i HLR, sommarfest och en resa samt mycket mer. Vattengymnastik, Qigong och promenader.
Föreningens medlemsantal hade ökat under året.
Avgående Ingemar Sääf, Berit Furuhed och Stig Söderlund tackades med en blomma och present för ett väl utfört arbete i föreningen. Ordförande Ing-Britt Andersson tackade för förtroendet att få fortsatt leda föreningens arbete.
En utsökt god lunch samt kaffe och fin kaka fick vi njuta av. Ordförande informerade om vårens program  En vår resa runt Falbygden äger rum 15 maj, ca 35 personer anmälde sig. Nästa månadsträff är 13 mars underhållning av Jimmy Petersson.