Hlr

Hjärt och lungräddning

En givande utbildning i hjärt och lungräddning med hjärtstartare hade samlat 15 medlemmar i föreningen HjärtLung.  Vi hade förmånen att söka och få en hjärtstartare från Hjärtfonden KSS som delade ut hjärtstartare till många föreningar i Skaraborg. Det ingick även utbildning från Röda korset. Lena Julin hette vår utbildare som visade oss vi ska göra och såg till att vi gjorde rätt. HLR är ju viktigt för alla ,det räddar liv. Föreningen brukar ha kurs vartannat år då vi utbildar medlemmar och anhöriga. Det är med stor tacksamhet vi fick ta emot vår hjärtstartare från Hjärtfonden KSS. Alla deltagare tyckte det varit både en trevlig lärorik kväll.