Sivans osthandel

Sivans osthandel

På HjärtLungs första möte i höst hälsades ett femtiotal medlemmar välkomna. På programmet var det ostprovning av Sivans osthandel. Sivan berätta om sig själv och hur företaget Sivans ost har vuxit fram. Företaget lagrar idag ca 30 ton ost. Hon har också fått mottaga många fina priser för sin ost. En god osttallrik serverades med gott bröd till.
Kvällen avslutades med kaffe och kaka, samt dragning på lotteriet.
Ordf Informerade om nästa medlemsmöte 11/10 då vi får besök av Sven-Olof Hasselplan som kåserar om "Skratt utan ratt" han har tidigare varit körskollärare.
Föreningen deltager också på Nationella anhörig dagen i Kyrkans hus 3/10.