Vattengymnastik

Vattengymnastik

Föreningen HjärtLung Skövde har haft avslutning på sin vattengympa.

 

 

 

 

Lennart Karlsson avtackar gympaledaren Linnea Karlsson

 

 

 

Tio gånger har medlemmarna träffats och haft vatten gymnastik, på sjukhuset SKAS Skövde under ledning av sjukgymnast Linnea Karlsson.  En mycket uppskattad aktivitet , som vi hoppas fortsätter till hösten.