Regional EVO-SO information

Regional EVO-SO information

Inför hösten 2022 planeras en regional träff för SO och EVO i de södra länen.

I planeringsgruppen ingår från Skåne län Rolf Pettersson