Styrelseutbildning augusti 2022

Styrelseutbildning 30-31 augusti

Dags för ny styrelseutbildning 30-31 augusti.
Separat inbjudan skickas ut.