Rädda liv med hjärt-lungräddning

Genom HLR, 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar, pumpas det syresatta blodet runt i kroppen. Med en stöt från hjärtstartaren bryts det elektriska kaos som orsakar hjärtstoppet. Riksförbundet HjärtLungs föreningar erbjuder utbildningar i hela landet. 

Det finns stora möjligheter till överlevnad från oväntat hjärtstopp om larm, behandling med HLR och hjärtstartare sätts in de första minuterna efter att cirkulationen upphört. 

Om någon startar hjärt-lungräddning genom bröstkompressioner och inblåsningar kan en person hållas vid liv i upp till 20 minuter.

Genom HLR, 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar, pumpas det syresatta blodet runt i kroppen. Med en stöt från hjärtstartaren bryts det elektriska kaos som orsakar hjärtstoppet.

Vad ska man tänka på?

  • Larma 112,
  • Starta hjärt-lungräddning omedelbart.
  • Fortsätt med hjärt- lungräddning tills professionell hjälp anländer.
  • Finns det en hjärtstartare tillgänglig ska man använda den, även om man inte har utbildning. Hjärtstartaren talar om för användaren vad denne ska göra.

Vuxen-HLR med god kvalitet

– Tryck mitt på bröstet.
– Takt 100-120 kompressioner minut.
– Kompressionsdjup 5- 6 cm.
– Släpp upp helt efter varje bröstkompression, behåll hudkontakten.
– Blås in tills bröstkorgen höjer sig. En inblåsning ska ta 1 sekund.
– 30 bröstkompressioner följs av 2 inblåsningar, 30:2.
– Minimera avbrott i bröstkompressioner för att utföra inblåsningar.
– HLR ska utföras på hårt underlag.
– HLR ska fortsätta med så få avbrott som möjligt. (Källa: HLR-rådet)

Filmer om HLR :

Filmen är framtagen av MSB tillsammans med Svenska rådet för hjärt-lungräddning.

Film om HLR för olika åldrar

Kurs i hjärt-lungräddning och hantering av hjärtstartare

Riksförbundet HjärtLungs föreningar erbjuder utbildningar enligt HLR-rådets riktlinjer. De senaste fem åren har HjärtLung utbildat 17 700 personer i Vuxen-HLR med hjärtstartare,

Att gå en kurs i HLR tar drygt en timme. Alla HjärtLungs instruktörer är utbildade enligt HLR-rådet riktlinjer. Gå helst en repetitionsutbildning varje år.

Vill du gå en kurs i hjärt-lungräddning kontakta din lokala HjärtLungförening.

Läs mer om vår hjärt-lungräddning i vår folder:

Läs mer på Svenska rådet för hjärt-lungräddning

Årets Hjärt-lungräddare

Tillsammans med Svenska rådet för hjärt-lungräddning och Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige delar Riksförbundet HjärtLung varje år ut priset Årets hjärt-lungräddare till någon som genom HLR räddat livet på en annan människa.

Kampanjen Hjärtsäkra din ort

Riksförbundet HjärtLung drar under 2018 igång den landsomfattande kampanjen ”Hjärtsäkra din ort” med syftet att tillsammans med våra föreningar och deras medlemmar kartlägga hjärtstartare och få dem registrerade.

Sveriges hjärtstartarregister

Sveriges hjärtstartarregister är ett nationellt register med mål att samla alla hjärtstartare som skulle kunna vara tillgängliga för allmänheten i en akutsituation och göra dem synliga. Registreringen är frivillig och kostnadsfri.

SMS-livräddare

Sms-livräddare är ett system som idag finns i Stockholm och Västra Götaland för att larma frivilliga livräddare till ett misstänkt hjärtstopp via en app.

Systemet larmar även sms-livräddare i närheten av den som drabbats av hjärtstopp och visar var närmaste hjärtstartare finns. Den som anmäler sig som sms-livräddare måste vara 18 år och ha gått en kurs i hjärt-lungräddning.

Ett tre-årigt forskningsprojekt pågår för att utvärdera sms-livräddare-systemet och 2017 tillkommer verksamheten även i Köpenhamn som också inkluderas i det pågående forskningsprojektet.

Riksförbundet HjärtLungs kongress 2016 biföll en motion om att verka för en spridning av SMS-livräddar-systemet till alla Sveriges regioner
Länk till sms-livräddare.se

Idag finns ett liknande system i region Norrbotten kallat Mobilräddarna

SIS Standard - Hjärtsäker zon, SS 28000-2015

I september 2015 släppte SIS (Swedish Standards Institute) sin nya standard ”Hjärtsäker zon – Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården, Generella krav och rekommendationer”.

Standarden finns gratis att hämta på SIS hemsida.
Använd gärna länken:
http://www.sis.se/sok/?q=SS 280000:2015
För att kunna läsa/ladda ner standarden måste du först registrera dig som kund.

Fakta om HLR och överlevare

Till det Svenska hjärt-lungräddningsregistret rapporterades det in totalt 8 182 oväntade hjärtstopp på och utanför sjukhus 2015.

Totalt rapporterades 5 550 oväntade hjärtstopp utanför sjukhus där HLR påbörjats av en bystander eller av ambulanspersonal, överlevnaden till 30 dagar var 11% – 586 personer. 

  • Cirka två tredjedelar av alla hjärtstopp utanför sjukhus sker i hemmet
  • Överlevnaden efter hjärtstopp har successivt ökat från 4-5 procent till 11 procent år 2015. 
  • Andelen patienter som fått HLR före ambulansens ankomst år 1992 var 33 %. Bland samtliga hjärtstopp som bevittnats av en bystander erhåller idag 74 % HLR före ambulansens ankomst, mycket tack vare den omfattande hjärt-lungräddningsutbildningen i landet.  
  • Andelen av alla livräddaringripanden som utförs av lekmän har successivt ökat från 65 % år 1992 till 83 % år 2014

Fakta ur Svenska hjärt-lungräddningsregistrets årsrapport 2015.