Föreläsningar

Våra lokala föreningar arrangerar ofta möten med intressanta föreläsare. Ta chansen och delta i en föreläsning.

FöreläsningarAtt sprida kunskap om hjärt- och lungsjukdom och dess konsekvenser ingår också i vårt program. Både till allmänheten och våra medlemmar. Därför arrangerar vi ofta föreläsningar med varierande teman.

Läkare, sjukgymnaster, apotekare, psykologer, kuratorer och dietister bjuds in som föreläsare.

Vissa lokalföreningar kan samla över 300 medlemmar till sina träffar. Det ser vi som ett gott betyg.