Hälsa och livsstil

Hälsa och livsstil

Din livsstil påverkar dig och risken att drabbas av en hjärt- eller lungsjukdom. Matvanor, motion och rörelse, sömn och tobaksanvändning har stor betydelse för hur du mår. Varje liten förändring kan göra stor skillnad.

Enligt världshälsoorganisationen WHO orsakar ohälsosam livsstil 80 procent av hjärt- och kärlsjukdomarna. Förändring av levnadsvanor och vardagsvanor kan förbättra hälsan och minska riskerna för sjukdom.

En promenad kan vara början till att förändra och förlänga ditt liv. Regelbunden motion och fysisk aktivitet minskar riskerna för hjärt- och kärlsjukdom och du mår bättre.

Som rökare har du chans att minska riskerna för flera olika allvarliga sjukdomar och snabbt få en bättre hälsa när du slutar att röka.

Vi vet att långsiktig livsstilsförändring är avgörande för att förhindra återinsjuknande och problem med hjärthälsan. Men det kan vara svårt att lyckas på egen hand. Med hjälp av våra föreningars stöd kan du lyckas få bättre hälsa och livsstil.

Motionsgymnastik i grupp är basen för en bra och långsiktig rehabilitering. De flesta av våra föreningar ordnar gympa både på land och i vatten med utbildade ledare.

Dessutom erbjuder många föreningar livsstilsgrupper, stresshantering och föreläsningar. Här kan patienter och deras närstående fortsätta efter att de avslutat rehabiliteringen på sjukhuset.

Konsten att byta levnadsvanor

Äta nyttigt, sluta röka och motionera. Enkla råd kan vara svåra att leva efter. Och framför allt är det en tuff utmaning att bryta sina invanda mönster. 

Tips till dig som vill byta vanor:

  • Börja med att lägga till nya vanor istället för att ta bort gamla. Genom att exempelvis bestämma dig för att äta mer fisk och grönsaker kommer du per automatik att minska på mängden annan mat.
  • Hitta dina egna personliga och långsiktiga skäl till varför du vill göra förändringar, exempelvis att kunna leka med barnbarnen, orka ta hand om det egna huset på äldre dagar eller bli rörligare och piggare.
  • Uppmuntra gärna din närmsta omgivning att dela dina livsstilsändringar, det kan ge bra stöd. Men gör dig inte beroende av andra. Du ska exempelvis inte sluta träna bara för att din partner tröttnar på att ge sig ut i joggingspåret.
  • Ha gärna delmål men tänk långsiktigt när du gör livsstilsförändringar.
  • Ta små steg i taget. Börja till exempel med att minska på sockerintaget och gå promenader. Öka förändringarna efterhand.
  • Ta hjälp av professionellt stöd. Att på egen hand förändra vanor är svårt.
  • Ge inte upp för att du tidigare misslyckats med att byta vanor eller tillfälligt fallit tillbaka i dina gamla. Ge inte upp för att du inte känner att det ger dig resultat direkt.

Läs artikel ur Status: Konsten att byta vanor

Vårdcentralens råd räddade Karl-Eriks hjärta