Beställ material som din patient kan ta med sig hem

Vi tar fram informationsmaterial som riktar sig till dina patienter och deras närstående. Broschyrerna innehåller information om diagnos, behandling och livsstil. Vi har också utvecklat checklistor som patienten kan ha till hands, till exempel i plånboken. Allt material är utvecklat i samarbete med dina kollegor i vården.