Låt ditt testamente spegla din vilja

Genom att skriva ett testamente kommer din vilja och engagemang att leva vidare. Förutom att tänka på sina närmaste vill även många ge en del tillbaka till en organisation som står en nära, då kan du ge till Riksförbundet HjärtLung.

Kostnadsfri testaments-vägledning

Testamentsgåva

Genom att testamentera till Riksförbundet HjärtLung befrias din gåva från kapitalskatt. Om du testamenterar fast egendom, värdepapper och värdesaker, säljs dessa. Hela försäljningspriset utan avdrag för skatt, tillfaller då vår verksamhet för hjärt-, kärl-  och lungsjuka.

Behöver du hjälp att upprätta ditt testamente?

Då kan du ta hjälp av en jurist för rådgivning och få mer information om testamentsskrivning samt förvaring och bevakning av ditt testamente. Som givare till Riksförbundet HjärtLung får du rabatterat pris hos följande samarbetspartners.

Lär dig mer - Låt ditt testamente spegla din vilja

När du skriver ditt testamente försäkrar du dig om att ingen annan bestämmer hur dina tillgångar ska användas när du inte längre finns.

Testamentet kan sedan ändras med tiden, i takt med att ens relationer, livssituation och värderingar förändras. Därför är det bra att se över sitt testamente regelbundet, så att det alltid speglar ens vilja.

Lär dig mer genom att följa familjen Hultén i deras beslut om arv och testamente.

Vi följer etiska riktlinjer och har 90-konto

Vi hanterar testamentsärenden och tillgångar på ett varsamt och respektfullt sätt.

  • Vi är medlemmar i Giva Sverige (branschorganisationen för tryggt givande) och följer de etiska och juridiska riktlinjerna för hantering av testamentsgåvor.
  • Vi innehar också 90-konto, vilket innebär att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.