Amber advokater Karlskrona

Amber Advokater finns i flera städer med ett lokalt hjärta i Karlskrona. Våra erfarna advokater erbjuder dig som medlem i Riksförbundet HjärtLung juridisk hjälp inom familjerättsliga ärenden till ett reducerat pris.

Tveka inte att kontakta oss Amber Advokater för ett första vägledande samtal!
Vi erbjuder:

  • Kostnadsfri enklare juridisk rådgivning per telefon eller e-post för bedömning av om ytterligare juridisk hjälp behövs eller om dokument behöver upprättas.
  •  Fast pris på en rad familjejuridiska dokument, till exempel testamente, framtidsfullmakt och bodelningsavtal. Det fasta priset gäller okomplicerade dokument. Vid samtidig beställning av flera dokument blir rabatten större!
  • Rådgivning till rabatterat timpris på till exempel komplexa dokument, dödsboförvaltning, släktutredning, upprättande av bouppteckning samt upprättande och verkställande av arvskifte.
  •  Fast pris på bouppteckningspaket med personligt möte i okomplicerade dödsbon.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Telefon: 0455-34 11 00 eller via E-post