Testamentera en bättre framtid för alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom.

Att tänka på sina närmaste är det mest självklara valet när man skriver sitt testamente. Men om hjärt-lungsjukdom på något sätt har varit en del av ditt liv, kanske också Riksförbundet HjärtLung känns självklart. I så fall måste du skriva in detta i ditt testamente.

Genom att testamentera till Riksförbundet HjärtLung befrias din gåva från kapitalskatt. Om du testamenterar fast egendom, värdepapper och värdesaker, säljs dessa. Hela försäljningspriset utan avdrag för skatt, tillfaller då vår verksamhet för hjärt-, kärl- och lungsjuka.

Låt ditt testamente spegla din vilja

När du skriver ditt testamente försäkrar du dig om att ingen annan bestämmer hur dina tillgångar ska användas när du inte längre finns. Och eftersom ingen vet hur länge den lever är det klokt att skriva sitt testamente redan i unga år.

Testamentet kan sedan ändras med tiden, i takt med att ens relationer, livssituation och värderingar förändras. Därför är det bra att se över sitt testamente regelbundet, så att det alltid speglar ens vilja

Hur fördelas ditt arv?

Du har rätt att testamentera din kvarlåtenskap till vem eller vad du vill. Men om du har barn måste du ta hänsyn till deras laglott, som ger dem rätt till halva arvet.

Har du har en bröstarvinge har den alltså rätt till 50% av din kvarlåtenskap. Har du två bröstarvingar har de rätt till 25% var, och så vidare.

Den andra delen av din kvarlåtenskap har du rätt att testamentera som du vill genom ditt testamente.

Vad händer om du inte skriver något testamente?

  • Är du gift eller lever i registrerat partnerskap delas era tillgångar i två delar, så kallad bodelning.
  • Om du går bort före din partner är det din partner som ärver din del. Om ni har gemensamma barn får de vänta på sin del tills båda har avlidit. Barn från tidigare äktenskap har dock alltid rätt till arv från sin avlidne förälder direkt.
  • Är ni sambor ärver ni inte varandra.
  • Är du ensamstående utan barn ärver i första hand dina föräldrar, i andra hand syskon och deras barn och barnbarn.
  • I sista hand ärver far- och morföräldrar och deras barn.
  • Om du saknar arvingar går alla dina tillgångar till Allmänna arvsfonden.

Så här skriver du ett giltigt testamente

Ditt testamente måste alltid skrivas klart och tydligt, vara undertecknat, försett med datum och helst upprättat i endast ett original.

Det måste skrivas under korrekta former, där du är ”vid dina sinnens fulla bruk” och undertecknas av två testamentsvittnen vid ett och samma tillfälle. Dina vittnen måste vara äldre än 15 år och får inte själva vara nära släkt eller förmånstagare i ditt testamente. De behöver inte veta vad som står i testamentet.

Ingen text får vara struken, korrigerad eller kompletterad eftersom testamentet då riskerar att bli ogiltigt.

Vill du senare ändra något i testamentet måste du därför upprätta ett nytt, eller komplettera det med ett tilläggstestamente.

Läs mer om testamente i vår folder om arv och testamente