Ledare 4 2011: ”Den blomstertid nu kommer, med lust och fägring stor, du nalkas ljuva sommar då gräs och gröda gror”

icon juni 30, 2011

Få är väl de som inte känner igen Israel Kolmodins första rad ur psalmen som numera sjungs på varje skolavslutning. Och nu är vi mitt i blomstertiden.

Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLungEn karg vinter och en skör vår, med snö i maj, har tagit oss in i den digra grönskans tid. Den mogna tiden då den skira grönskan djupnat, träden börjar ge frukt och markerna av sin skörd. Någon har sagt att vi nu går in i en tid av fulländning.
Nu finns det förhoppningsvis tid för återhämtning, eftertanke och reflektion kring den tid vi har tillryggalagt och den tid som väntar oss.

Ett spännande år

Ett år har gått sedan kongressen där jag valdes som ordförande. Det har varit ett spännande år men också ett arbetsamt och lärofyllt år. Men framförallt har det varit ett år av glädje att jag åtog mig detta fina och ansvarsfulla uppdrag.

Grepp om kvinnohjärtat

I detta sommarnummer av Status tar vi grepp om kvinnohjärtat och kartlägger var forskningen kring det litet mindre av människans två olika hjärtan står i dag. För de är olika, mäns och kvinnors hjärtan. Jämfört med män har kvinnor inte bara mindre hjärtan och mindre kärlväggar i förhållande till sin kroppsvolym, placket fäster sig också olika i våra kärlväggar.

Mindre skillnad än vad vi är vana vid

Vi har också lärt oss att mäns och kvinnors symtom vid hjärtinfarkt skiljer sig åt. Nu visar ny forskning att skillnaden i symtom är mindre än vad vi är vana vid att tala om.

Hjärtsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige, för både män och kvinnor. Ändå är den mesta forskningen gjord på män. Och trots att kvinnor drar större nytta än män av inopererad crt-pacemaker (cardiac resyncronization therapy) är 70 procent av dem som får pacemaker män.

Kärleksrelationen påverkas

Att få en hjärtinfarkt är ofta dramatiskt, inte bara för den enskilde utan också för familj och anhöriga. Här finns mycket att göra för att stödja den drabbades nätverk. Inte minst påverkas kärleksrelationen och förhållandet mellan parterna.

Läs artikeln om Eva Arenhalls doktorsavhandling om vad som händer med kärleksrelationen efter en hjärtinfarkt.

Avslutningsvis vill jag tacka alla er förtroendevalda och alla er ideellt arbetande för det ovärderliga arbete ni lägger ner för alla hjärt- och lungsjuka i vårt land. Utan ert arbete hade situationen för alla hjärt- och lungsjuka sett mycket, mycket dystrare ut.

En skön och avkopplande sommar önskar jag Dig.
Var rädd om Din hälsa.

Inger Ros