Hälsans stig fungerar som motion för alla

Runt om i Sverige finns 160 Hälsans stig, lättillgängliga och välskyltade promenadstråk. Gemensamt för stigarna är att de är lätta att ta sig fram på och går i en slinga som oftast är mellan 3 och 6 kilometer. Hälsans stig underlättar för alla att nå folkhälsomålet att röra sig minst 30 minuter om dagen.

Den första Hälsans stig anlades på Irland 1995 av Irish Heart, den Irländska hjärtfonden. Slí na Sláinte betyder ”stigen till hälsa” och syftet var att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt-kärlsjukdom. I Sverige är det Riksförbundet HjärtLung som äger konceptet, men det är kommunen som skapar och sköter om Hälsans stig.

För dig som vill gå en stig

Du som vill promenera på Hälsans stig har många möjligheter runt om i landet. 

För dig som vill anlägga 

Hälsans stig är ett starkt varumärke. Genom att anlägga en Hälsans stig marknadsförs din kommun samtidigt som invånarna erbjuds en möjlighet att röra på sig och må bra. Hälsans stig är en friskvårdssatsning som passar många.

Gå ut och gå på Hälsans stig

Hälsans stig är ett bidrag från Riksförbundet HjärtLung till ett hälsosammare Sverige. Filmen berättar om vad Hälsans stig är. Filmen är framtagen i samarbete mellan Riksförbundet HjärtLung och Nokoby.

Hälsans stig är ett bidrag från Riksförbundet HjärtLung till ett hälsosammare Sverige. Filmen berättar om vad Hälsans stig är. Filmen är framtagen i samarbete mellan Riksförbundet HjärtLung och Nokoby.