Månadsmöte

Torsdagen den 28 september, klockan 18:00  får vi veta hur det är att bli sjuk i sepsis blodförgiftning genom Britt Bergh från Riksförbundet HjärtLung Botkyrka/Salem som under rubriken ”Mina erfarenheter av att drabbas av sepsis” berättar om när hon själv blev sjuk i sepsis.

Torsdagen den 26 oktober, klockan 18:00 är planen att vi får en föreläsning av en hjärtläkare om olika hjärtåkommor.

Torsdag den 30 november, klockan 18:00 blir det underhållning med Björn Hemstad under rubriken ”Vi som växte upp med Rock & Roll”. Denna underhållning, med musik, sång och bilder, får oss att minnas ungdomsåren igen.