Äldre flygbilder

Flygbilder från åren 1955 - 1967 finns numera inlagda på kartor i Eniro.

Går man över till flygfoto och klickar på sjökort m m till höger så läggs flygbilden in från de tidigare åren på halva bilden. Gränsen går att dra via ringen med de två pilarna i mitten.

Intressant och roligt att jämföra med dagens Huddinge.