Som företrädare

Som företrädare för många medlemmar har vi ett viktigt uppdrag att driva intressepolitisk opinion och påverkan för att personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom har ett bra liv. Vi deltar aktivt som patientföreträdare i olika sammanhang.

Vi deltar i debatt, med nyhetsinlägg, artiklar och som företrädare i olika samråd på högnivå, i nätverk och andra organ. Vår förbundsordförande Anders Åkesson har en viktig roll här, liksom vår generalsekreterare Christine Cars-Ingels.

Vi är engagerade i till exempel:

 • Regeringens funktionshinderdelegation (via Funktionsrätt Sverige).
 • Regeringens patientråd (via Funktionsrätt Sverige).
 • E-hälsomyndigheten.
 • Folkspels styrelse.
 • Forska!Sverige.
 • Forum for Health Care.
 • Funktionsrätt Sverige (styrelsen).
 • Giva Sverige, Frivilligorganisationens insamlingsråd.
 • HandikappHistoriska Föreningen.
 • HLR-rådet.
 • Ideell arenas styrgrupp.
 • Myndigheten för delaktighet.
 • Myndigheten för vård och omsorgsanalys.
 • Socialstyrelsen (funktionshindersnämnd, arbetsgrupper).
 • Studieförbundet ABFs styrelse.
 • Sveriges Arbetsterapeuters samråd.
 • Sveriges Kommuner och Regioner (arbetsgrupper).
 • Vetenskapsrådet.

Vi samverkar och deltar i nätverk som Ideell arena, Tobaksfakta, CAN, Forska Sverige mm. Vi är deltar i ett urval av utredningar.

Kvalitetsregister

Vi engagerade som patientföreträdare i:

 • Ablationsregistret.
 • Luftvägsregistret.
 • Rikssvikt.
 • Swedeheart.
 • Swedvasc.
 • Swedevox.

Internationella nätverk

Vi deltar aktivt i flera nordiska och europeiska nätverk för hjärt-, kärl- och lungsjukdom. 

Samarbete sker främst genom medlemskap i flera paraplyorganisationer:

 • European Federation of Allergy (EFA) and Airway Diseases Patients Association
 • European Heart Network (EHN) 
 • Nordiska Hjärt- och Lungsjukas Förbund (NHL)
 • NHU, nordiska hjärtunionen.
 • Guard Heart.