Som företrädare

Som företrädare för många medlemmar har vi ett viktigt uppdrag att driva intressepolitisk opinion och påverkan för att personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom har ett bra liv. Vi deltar aktivt som företrädare i frågan i olika sammanhang.

Vi deltar i debatt, med nyhetsinlägg, artiklar och som företrädare i olika samråd på högnivå, i nätverk och andra organ. Vår ordförande Anders Åkesson har en viktig roll här, liksom vår generalsekreterare Christine Cars-Ingels.

Vi är engagerade i:

 • Regeringens funktionshinderdelegation (via Funktionsrätt Sverige).
 • Regeringens patientråd (via Funktionsrätt Sverige).
 • Funktionsrätt Sveriges styrelse.
 • Studieförbundet ABFs styrelse.
 • Ideell arenas styrgrupp.
 • Livet som gåva.
 • Giva Sverige, Frivilligorganisationens insamlingsråd.
 • Folkspel.
 • HandikappHistoriska Föreningen.
 • Moderna Policies.
 • Swedeheart.
 • Swedevox.

Vi samverkar och deltar i nätverk som Tobaksfakta, Folkspel, Forska Sverige mm. Vi är deltar också aktivt i utredningar och som sakkunnig i flera av Socialstyrelsens patientråd.

Internationella nätverk

Vi deltar aktivt i flera nordiska och europeiska nätverk för hjärt-, kärl- och lungsjukdom. 

Samarbete sker främst genom medlemskap i flera paraplyorganisationer:

 • European Federation of Allergy (EFA) and Airway Diseases Patients Association
 • European Heart Network (EHN) 
 • Nordiska Hjärt- och Lungsjukas Förbund (NHL)
 • NHU, nordiska hjärtunionen