Om kongressen

Vart tredje år håller Riksförbundet HjärtLung en kongress. Nästa kongress är i juni 2025.

Kongressen ska genomföras i god demokratisk ordning. Där diskuterar och debatterar vi, innan vi fattar beslut som sedan ska leda organisationen framåt den kommande kongressperioden på tre år framåt. Ombud kommer att väljas på länsföreningens årsmöte samma år som kongressen hålls. 

Kärninnehållet på kongressen:

  • Behandling av förslag till beslut av  motioner från medlemmar och föreningar.
  • Behandling av förbundsstyrelsens egna förslag, som verksamhetsinriktningen för hela organisationen.
  • Val av förbundsstyrelse, valberedning, förbundsrevisorer samt auktoriserad revisor inför kommande kongressperiod.
  • Utöver stadgeenliga kongressförhandlingar vill vi också att dagarna ska ge inspiration, ny kunskap, gemenskap och trevligheter.

Mer specifik för kongressens ombud finns på Föreningssidan.