Vi på förbundskansliet

Besöksadressen till vårt kansli är Hornsgatan 172 i Stockholm.
Besök oss gärna!

Kanslichef

Christine Cars-Ingels

Christine Cars-Ingels

tel: 08-55 606 207
e-post till Christine Cars-Ingels

 

Reception

Taina Dekhil

tel: 08-556 06 200
e-post till Taina Dekhil

 

Förenings- och medlemsvård:

Administratör - minnesgåvor, forskning

 Ann-Cathrin Hjorth

Ann-Cathrin Hjorth

tel: 08-55 606 202
e-post till Ann-Cathrin Hjorth

Administratör- medlemsregistret

Annette Westerblad

Annette Westerblad

tel: 08-55 606 213
e-post till Annette Westerblad

 

Ansvarig medlems- och givarservice

Camilla Westerholm

tel:  08-12132705  
e-post till Camilla Westerholm

 

Områdesansvariga:

Kommunikatör - lungfrågor och sociala medier

Peter Edfelt

tel: 08-12 132 710
e-post till Peter Edfelt

Ansvarig utbildning & livsstil

Marie Ekelund

Marie Ekelund

tel: 08-55 606 205
e-post till Marie Ekelund

Organisationssamordnare, sekreterare i förbundsstyrelsen 
redaktör Förbundsinfo

Surayya Eliasson

Surayya Eliasson

tel: 08-55 606 215
e-post till Surayya Eliasson

Ansvarig medlems- och föreningsvård:

Ulrika Fridsell

tel: 08-55 606 210
e-post till Ulrika Fridsell

Insamlingsansvarig, företagssamarbete, Hälsans Stig

Pär Hommerberg

tel: 08-55 606 203

e-post till Pär Hommerberg

IT - föreningarnas hemsidor

Peter Engholm

tel: 08-55 606 214
e-post till Peter Engholm

 

Forskningsansvarig, prevention och hjärtfrågor

 

Pelle Johansson

tel: 08-55 606 206
e-post till Pelle Johansson

 

Press och Tidningen Status:

Redaktör Tidningen Status

Ulrika Juto

tel: 08-55 606 209
e-post till Ulrika Juto

Ansvarig HLR, samordnare föreningsstöd och livsstil 

Helene Silfver

Helene Silfver

tel: 08-55 606 204
e-post till Helene Silfver

Pressansvarig, redaktör riksförbundets webb

Magnus Östnäs

Magnus Östnäs

tel: 08-55 606 208
e-post till Magnus Östnäs

 

Strategi och ekonomi:

Ekonomiassistent

Bayan Balata

tel: 08-12132711
e-post till Bayan Balata

Ansvarig ekonomi och administration

Marianne Dahl Radhe

tel: 08-55606211
e-post till Marianne Dahl Radhe

Verksamhetsstrateg

Anders Holgersson

tel: 08-121 32 703
e-post till Anders Holgersson