Vår effektrapport 2021

Vår vision är att alla människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Vi kan se att vi genom vårt arbete på flera sätt bidrar till medlems-, förenings- och samhällsnytta i Sverige. Läs hur i vår effektrapport.

Effektrapporten 2021

Bakgrund

Riksförbundet HjärtLung är medlem i Giva Sverige, en branschförening som arbetar för tryggt givande. Varje år rapporterar vi om effekterna av vårt arbete till Giva Sverige, vilket ger oss ett viktigt tillfälle att reflektera över vår riktning och vårt arbete. Vi beskriver det vi uträttat och också vad vi kunnat se för nytta och effekter av vårt arbete.

I effektrapporten berättar vi kort om vårt syfte, mål, bakgrund och fyra fokusområden med resultat, prestationer och effekter. Effektrapporten omfattar året 2021 och delar av 2020.

Verksamhetsberättelsen för 2020 redogör för helheten och i årsredovisningen finns en ekonomisk sammanställning och en balans- och resultaträkning.

Vi har valt att fördjupa oss i följande fyra områden i effektrapporten 2021:

  1. Hälsa och livsstil
  2. Forskning
  3. Opinionsbildning
  4. En fungerande förening