Det här har vi uträttat

Här hittar du våra verksamhetsberättelser vilka beskriver vad vi gjort under de senaste verksamhetsåren. Här finns också våra kongressprotokoll som ligger till grund för den verksamhet som Riksförbundet HjärtLung bedriver. En signerad version av årsredovisningen 2020 finns att tillgå (e-signerad).

Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Effektrapporter 

Varje år gör vi en effektrapport vilken vi skickar in till Giva Sverige där vi är medlemmar.

Kongressprotokoll

Förbundskongressen äger rum vart tredje år. 

Riksförbundet HjärtLung VB2020

Här kan du läsa vår verksamhetsberättelse 2020.

Här kan du läsa vår verksamhetsberättelse 2020.