Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla våra möten

Det är viktigt att tänka på tillgänglighet så att alla medlemmar ska kunna delta i vår verksamhet på lika villkor. Våra medlemsmöten och årsmöten är öppna för alla medlemmar. Meddela oss gärna om speciella behov på vid inbjudan.

Vi uppmanar alla att välja en lokal som är tillgänglig för alla, att gärna använda mikrofon, fråga efter hörselslinga i lokalen, undvika nötter och skriva gärna i inbjudan till deltagarna om en hänvisning om att undvika starka dofter.

Riksförbundet har en policy antagen i april 2021.

Checklista

Här samlar vi tips om hur få till god tillgänglighet och inkludering i föreningsverksamheten.

Talande webb

Här kan du lyssna på vår hemsida genom att använda funktionen för en talande webb.

Tillgänglighetsdatabasen

Här är ett tips på en extern hemsida. Tillgänglighetsdatabasen (TD) är en databas som erbjuder information om olika platser fysiska tillgänglighet inför dina vardagliga besök inom offentlig service, i butiker och restauranger samt friluftsområden och på andra besöksmål.