Valberedningen

Kontaktuppgifter till riksförbundets valberedning

Ordförande/sammankallande

Karin Jeppsson

Bräkne-Hoby
tel: 0457-81082
e-post till Karin Jeppsson

Ordinarie ledamöter

Kerstin Tillemar

Näsviken
tel: 0650-300 74
e-post till Kerstin Tillemar

René Ahlberg

Öckerö
tel: 070-604 82 28
e-post till René Ahlberg

Birgitta Nilsson

Stockholm
tel: 08-84 06 16
e-post till Birgitta Nilsson

Kerstin Pettersson

Robertsfors
tel: 0934-149 34
e-post till Kerstin Pettersson

Ersättare

Arne Nilsson

Oskarshamn
tel: 070-321 58 58
e-post till Arne Nilsson