Revisorer

Kontaktuppgifter till Riksförbundets revisorer

Förbundsrevisor

Sten Andersson

Västerås
070-273 72 79
e-post till Sten Andersson

Lars-Åke Karlsson

Enköping
070-309 23 30
e-post till Lars-Åke Karlsson

 

Auktoriserad revisor

Lena Johnson
Grant Thornton

010-212 50 49 
e-post till Lena Johnson