Förbundskongress 2019

På denna sidan finns information om kongressen som hölls 2019.

Riksförbundet HjärtLungs 37:e ordinarie kongress arrangerades den 27-29 maj 2019 på Aronsborg konferenshotell i Bålsta utanför Stockholm. 

Förbundets kongresser genomförs var tredje år och de beslut som fattas är ledande för hela organisationen fram tills nästa kongress.

Innehållet på en kongress är behandling av inkomna motioner från föreningar och medlemmar, samt förbundsstyrelsens egna förslag. Mandatfördelning till kongressen 2019 baserades på läns- och riksföreningarnas medlemsantal 20181231. Mandatfördelning inför kongressen 2019

Kongressen ska också välja förbundsstyrelse, valberedning och revisorer inför kommande kongressperiod, det vill säga 2019-2022. Utöver stadge-enliga kongressförhandlingar är ambitionen att dagarna ska ge inspiration, kunskapsutveckling, gemenskap och trevliga kulturinslag.   

Handlingar som diskuterades på kongressen 2019

Häfte 1 - Kongressmaterial 
Häfte 2 - Motioner och FS-yttrande

Kongressprotkoll 2019

Kongressprotokoll 2019 samtliga bilagor