Förbundskongress

Riksförbundet HjärtLungs förbundskongresser är organisationens högst beslutande organ och äger rum var tredje år. Här kan du lära dig mer om vad en kongress är, hur du kan påverka, vilka som deltar, hur det fungerar på en kongress och varför, samt ta del av information inför aktuell såväl som tidigare kongresser.

Riksförbundet HjärtLung drivs genom den ideella kraft som finns ute i landet, från norr till söder. Tillsammans verkar vi för att de med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Förbundskongressen består av hela förbundet, från den enskilde medlemmen till förbundsstyrelsens ordförande.

Kongressen genomförs i god demokratisk ordning, där vi diskuterar och debatterar innan beslut ska fattas som sedan ska leda organisationen framåt den kommande kongressperioden, det vill säga tre år framåt. Kongressen ska hållas före juni månads utgång, på plats som förbundsstyrelsen bestämmer. 

Kärninnehållet på kongressen består av:

  • Behandling av förslag till beslut av bland annat inkomna motioner från medlemmar och föreningar.
  • Behandling av förbundsstyrelsens egna förslag (till exempel den gemensamma verksamhetsinriktning för hela organisationen).
  • Val av förbundsstyrelse, revisorer, valberedning samt auktoriserad revisor inför kommande kongressperiod.
  • Utöver stadgeenliga kongressförhandlingar är ambitionen också att dagarna ska ge inspiration, kunskapsutveckling, gemenskap och trevliga kulturinslag.

Läs om vad en kongress är, hur du kan påverka, vilka som deltar, hur det fungerar på en kongress och varför.