2013 - Förbundskongress

Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros höll ett avslutningstal där hon tackade kongressombuden, president och kanslipersonalen för ett mycket väl genomfört arbete. Under tre dagar hölls med seminarier, föreläsningar och förhandlingar om våra frågor.

2013 Kongress Inger Ros- Vi har en plattform att stå på, vi har ett namn att kommunicera, framgångsreceptet är att vi står eniga. De förutsättningarna har den här kongressen satt ner foten och visat. Med det här i bagaget så kan HjärtLung fortsätta göra skillnad, sade Inger Ros

En mycket rörd Inger Ros möttes efter det av stående ovationer när vice ordförande Karin Jeppson tackade henne för insatsen inför och under kongressen.

Se bilder från kongressen
Läs uttalandet från kongressen
Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten inför kongressen: Låt inte tobaksbolagens profit gå före barns hälsa

Nu heter vi Riksförbundet HjärtLung

Nytt namn – samma förbund! Kongressen har beslutat att anta förbundsstyrelsens förslag till ändrat tilltalsnamn. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund kommer i fortsättningen att heta Riksförbundet HjärtLung.

2013 Kongress- Med vårt namnbyte hoppas vi att alla som vill stödja vårt arbete ska känna sig hemma. Vi vill på det här sättet markera en nystart. Vi utvecklar vår verksamhet med breda satsningar på livsstils-aktiviteter, engagemang och opinionsbildning i vård- och hälsofrågor, säger förbundsordförande Inger Ros.

Förbundets ordförande Inger Ros presenterade under kongressens andra dag på Clarion hotel i Stockholm även ett framarbetat förslag på förändrad logotype. Förbundsstyrelsen kommer under hösten att arbeta vidare med anpassningen av logotypen så att den ska kunna användas av alla föreningar på läns- och lokalnivå.

- Vi har också har tagit fram en ny vision för vårt fortsatta arbete där vi fokuserar på ett antal viktiga frågor där vi kan göra skillnad, inte minst för våra 41 000 medlemmar runt hela Sverige, säger Inger Ros.

Det nya tilltalsnamnet HjärtLung kommer att öka tydligheten och underlätta vår kommunikation med omvärlden. Där det behövs, i juridiska sammanhang, ska det framgå att förbundets juridiska namn fortfarande är Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

- Vi kan jämföra med politiska partier som har ett formellt namn och ett tilltalsnamn, till exempel Folkpartiet liberalerna eller Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, säger Inger Ros.

Riksförbundet HjärtLung

Kvinnohjärtan, donation och guldkorn!

Kvinnohjärtan, organdonation och en patientcentrerad vård – det är något av innehållet i Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds seminarieprogram under förbundets 35:e kongress som hölls på hotell Clarion i Stockholm den 10-12 juni 2013.

Föreläsare var bland andra Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, som talade om etiska frågeställningar kring transplantation och organdonation. Karin Schenck-Gustafsson, professor i kardiologi vid Karolinska institutet, som håller seminarium om kvinnohjärtat och skillnader mellan kvinnors och mäns hjärthälsa.