Förbundskongress 2019

På denna sidan kan du få information om kongressen 2019 fram tills arrangemanget ägt rum och kongressprotokollet är justerat och publicerat på denna sida. 

Riksförbundet HjärtLungs 37:e ordinarie kongress arrangeras den 27-29 maj 2019 på Aronsborg konferenshotell i Bålsta utanför Stockholm. 

Förbundets kongresser genomförs var tredje år och de beslut som fattas är ledande för hela organisationen fram tills nästa kongress.

Innehållet på en kongress är behandling av inkomna motioner från föreningar och medlemmar, samt förbundsstyrelsens egna förslag.

Kongressen ska också välja  förbundsstyrelse, valberedning och revisorer inför kommande kongressperiod, dvs 2019-2022. Utöver stadgeenliga kongressförhandlingar är ambitionen att dagarna ska ge inspiration, kunskapsutveckling, gemenskap och trevliga kulturinslag.   

Aktuellt inför kongressen 2019

  • Kongresshandlingarna är nu utskickade och finns att läsa digitalt nedan.
  • Anmäla till kongressen var senast 31 mars men är fortfarande öppen - Anmäl dig här! 

Klicka här för fullständig kongresskalender

Handlingar inför kongressen 2019

Välkomstbrev 
Häfte 1 - Kongressmaterial 
Häfte 2 - Motioner och FS-yttrande
Kongress - Så fungerar det
Kongressordlista och begreppförtydligande
Information Aronsborgs konferenshotell
Checklista inför din resa till Stockholm och kongressen 2019

Mandatfördelning till kongressen 2019 baserades på läns- och riksföreningarnas medlemsantal 20181231.
Mandatfördelning inför kongressen 2019