Förbundskongress 2019

På denna sidan kan du få information om kongressen 2019 och även läsa kongressprotokollet när det är justerat.

Riksförbundet HjärtLungs 37:e ordinarie kongress arrangerdes den 27-29 maj 2019 på Aronsborg konferenshotell i Bålsta utanför Stockholm. 

Förbundets kongresser genomförs var tredje år och de beslut som fattas är ledande för hela organisationen fram tills nästa kongress.

Innehållet på en kongress är behandling av inkomna motioner från föreningar och medlemmar, samt förbundsstyrelsens egna förslag.

Kongressen ska också välja förbundsstyrelse, valberedning och revisorer inför kommande kongressperiod, dvs 2019-2022. Utöver stadge enliga kongressförhandlingar är ambitionen att dagarna ska ge inspiration, kunskapsutveckling, gemenskap och trevliga kulturinslag.   

Aktuellt - Kongressen 2019

  • Tillsammans med att medlemstidningen Status skickas ut efter kongressen kommer även en särskild kongressbilaga att finnas med där du kan läsa om vad som hände under dagarna
  • Kongressprotokollet publiceras på denna sida när det är justerat

Handlingar som diskuterades på kongressen 2019

Häfte 1 - Kongressmaterial 
Häfte 2 - Motioner och FS-yttrande

Mandatfördelning till kongressen 2019 baserades på läns- och riksföreningarnas medlemsantal 20181231.

Mandatfördelning inför kongressen 2019