Förbundskansliet

Christine Cars-Ingels

Generalsekreterare

Taina Dekhil

Reception/medlems- och givarservice
tel: 08-556 062 00 E-post till Taina Dekhil

Förenings- och medlemsvård:

Ann-Cathrin Hjorth

Administratör - gåvor och forskning
tel: 08-556 062 02 E-post till Ann-Cathrin Hjorth

Annette Westerblad

Administratör- medlemsregistret
tel: 08-556 062 13 E-post till Annette Westerblad

Camilla Westerholm

Systemansvarig för medlems- och givarservice
tel: 08-121 327 05 E-post till Camilla Westerholm

Områdesansvariga:

Thomas Carlsson

Sponsring- och partneransvarig

Peter Edfelt

Ansvarig för intressepolitik och opinion
Redaktör för sociala medier, projektledare Lungmånaden tel: 08-121 327 10 E-post till Peter Edfelt

Marie Ekelund

Ansvarig utbildning & livsstil
Projektledare patientutbildningar för vården, utbildningar och livsstilsaktiviteter för medlemmar samt Hjärtemånaden. tel: 08-556 062 05 E-post till Marie Ekelund

Peter Engholm

IT-ansvarig
Webbutbildningar/webbsupport för föreningarna (för redaktörskap se respektive förening) tel: 08-556 062 14 E-post till Peter Engholm

Ulrika Fridsell

Ansvarig medlems- och föreningsvård
Webbshop, profil- och expomaterial tel: 08-556 062 10 E-post till Ulrika Fridsell

Pär Hommerberg

Samordnare för insamling och Hälsans Stig
Kampanjer och företagssamarbeten tel: 08-556 062 03 E-post till Pär Hommerberg

Pelle Johansson

Ansvarig forskning och prevention
Projektledare Modell för personcentrerad hjärtvård/Hjärtguiden tel: 08-556 062 06 E-post till Pelle Johansson

Helene Silfver

Ansvarig HLR, samordnare föreningsstöd och livsstil
Årets Hjärt-lungräddare, Hjärtsäkra din ort, Må bra med Qi-gong tel: 08-556 062 04 E-post till Helene Silfver

Lotta Sondell

Ansvarig organisationsutveckling

Webb, press och Tidningen Status:

Ulrika Juto

Redaktör Tidningen Status
tel: 08-556 062 09 E-post till Ulrika Juto

Magnus Östnäs

Webbredaktör riksförbundets hemsida, ansvarig opinion och press
tel: 08-556 062 08 E-post till Magnus Östnäs

Strategi och ekonomi:

Bayan Balata

Ekonomiassistent
tel: 08-121 327 11 E-post till Bayan Balata

Marianne Dahl Radhe

Ansvarig ekonomi och administration
tel: 08-556 062 11 E-post till Marianne Dahl Radhe

Anders Holgersson

Verksamhetsstrateg
Projektledare Sedd i vården tel: 08-121 327 03 E-post till Anders Holgersson