Det här har vi uträttat

Här hittar du våra verksamhetsberättelser som beskriver vad vi gjort under verksamhetsåret. Här finns också våra kongressprotokoll som ligger till grund för den verksamhet som Riksförbundet HjärtLung bedriver.

Verksamhetsberättelse samt ekonomi och resultat

(inkl lön till högste tjänsteman)


Effektrapport 

Kongressprotokoll (inkl arvode till förtroendevalda)

Förbundskongressen äger rum vart tredje år.  Kongressprotokoll för 2019 publiceras när det är justerat och underskrivet.