Förbundsstyrelsen

Här är kontaktuppgifter till vår förbundsstyrelse vald 2019-2022 samt en presentation av våra ledamöter. Förbundsstyrelsen sammanträder cirka sex gånger per år i Stockholm, varav några tillfällen är två-dagarssammanträden. Möten sker digitalt under corona.

Inger Ros

Förbundsordförande
Tumba tel: 073-914 51 24 E-post till Inger Ros
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung. Representerar Riksförbundet HjärtLung som ledamot i regeringens Patientråd samt ABF:s förbundsstyrelse. Representerar Funktionsrätt Sverige i regeringens funktionshinderdelegation 2020-2021. Ledamot i Funktionsrätt Sveriges styrelse.

Lokal- /länsförening: Medlem i Riksförbundet HjärtLung Botkyrka-Salem.

Utbildning: Grundskola och gymnasieskola. Utbildad sekreterare.

Arbetslivserfarenhet: Sekreterare, heltidspolitiker och ett antal uppdrag i idrottsrörelsen och studieorganisationer. Pensionär.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Ordförande i Norsborgs IF samt ledamot i ABFs lokalstyrelse.

Jörgen Warberg

Förste vice ordförande
Öckerö 070-333 13 10 E-post till Jörgen Warberg
Visa mer

Aktuellt styrelseuppdrag: Förste vice förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung. Representerar Funktionsrätt Sverige som suppleant i Myndigheten för delaktighets (MFD) funktionshinderråd 2020-2021.

Lokal- /länsförening:  Ordförande i Riksförbundet HjärtLung Öckerö, ersättare i Riksförbundet Västra Götalands län. Egenvårdsombud i länet (ersättare). 

Utbildning: Auktoriserad fastighetsmäklare

Arbetslivserfarenhet: Fastighetsmäklare under mer än 46 år, alltjämt aktiv. Pensionär.

Annan erfarenhet inom civilsamhället:  Vice president i Lions Club Lerum, president i Rotary Göteborg Örgryte, revisor i Mäklarsamfundet Västsvenska kretsen. Satsning på Hjärtstartare inklusive registrering, SMS-livräddare, HLR-kurser jämte utbildning av desamma.

Anna-Marta Roos Näslund

Andre vice ordförande
Östersund 070-692 25 25 E-post till Anna-Marta Roos Näslund
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Andre vice förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.

Lokal- /länsförening: Revisor i Riksförbundet HjärtLung Östersund samt kassör i Riksförbundet HjärtLung Jämtlands län.

Utbildning: Civilekonom med vidare utbildning till Auktoriserad redovisningskonsult.

Arbetslivserfarenhet: Arbetat på Skatteverket (Västra fögderi Östersund), Brunflo Kommun(numera Östersunds Kommun) skolkontoret som kanslichef. Revisorshuset i Norrland AB 6,5 år, Grant Thornton AB 12 år. Lugnviks Transport, Årald Modén AB på ekonomiavdelningen, Egen företagare sedan 2009 och fortfarande som konsult i ekonomifrågor. Pensionär.

Annan erfarenhet inom civilsamhället:  SPF Seniorerna Jämtlandsdistriktet, Kvinnliga föreningen gamla Östersund, Östersunds Orkesterförening, 2 stycken bostadsrättsföreningar, Friluftsfrämjandet Frösö lokalförening. Ledare i Friluftsfrämjande lokalt och i distrikt Östersund resp.Jämtland. Röda Korset, Ledare för utbildningar inom ekonomi Vuxenskolan, ABF samt Komvux.

Kerstin Haglö

Ordinarie ledamot Förbundsstyrelsen
Karlskrona 070-276 22 96 E-post till Kerstin Haglö
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ordinarie ledamot i FS för Riksförbundet HjärtLung.

Lokal- /länsförening: Medlem i Riksförbundet HjärtLung Karlskrona, ordförande i Riksförbundet HjärtLung Blekinge län samt EVO-Lunga i länet (ersättare) och HLR-instruktör. 

Utbildning: Skötare och 1:e skötare inom psykiatrin, samt utbildning i miljöterapi, familjeterapi och demensvård.

Arbetslivserfarenhet: Vårdbiträde på gruppboende. Undersköterska på sjukhem och skötare inom psykiatrin. Riksdagsledamot 2002-2014. Pensionär.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Ordförande för Marinens Musikkårs Vänner och ledamot i Samfällighetsförening. Har tidigare en lång erfarenhet som barn och ungdomsledare och distriktsordförande inom Unga Örnar. Hon var också projektledare i 7 år, för ett projekt som utbildade ungdomsledare i Kaliningradregionen. Har varit och är aktiv inom idrottsrörelsen, idag som volontär för HIF Karlskrona.

Martin Lång

Ordinarie ledamot Förbundsstyrelsen
Kalix tel: 070-285 35 63 E-post till Martin Lång
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ordinarie ledamot i Riksförbundet HjärtLung.

Lokal- och länsförening: Ordförande i Riksförbundet HjärtLung Kalix, ledamot i Riksförbundet HjärtLung Norrbottens län.

Utbildning: Yrkesskola – Metall.

Arbetslivserfarenhet: Metallarbete 12 år, fackligt arbete heltid 12 år, politiskt arbete heltid 10 år och personalman 6 år. Pensionär.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Ledamot i ABF lokalt och länsförening i 10 år och tidigare vice ordförande i Röda Korsets styrelse i Kalix i 4 år.

Maud Molander

Ordinarie ledamot Förbundsstyrelsen
Lidingö tel: 070-650 54 60 E-post till Maud Molander
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ordinarie ledamot Riksförbundet HjärtLung.

Lokal- och länsförening: Ordförande i Riksförbundet HjärtLung Sollentuna.

Utbildning: Fil mag. i historia, statskunskap, geografi, nationalekonomi, pedagogik, sociologi. Ämneslärarutbildning. Forskarutbildning i historia.

Arbetslivserfarenhet: Ämneslärare vid grundskolans högstadium och gymnasieskolan. Lärare vid historiska institutionen, Stockholms universitet
Utredare vid Lärarnas Riksförbund. Pensionär.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Ledamot i samverkansråd med landstingsstyrelsen, Funktionsrätt Stockholms län. Styrelseledamot i ABF Stockholms län.  Styrelseledamot inom körverksamhet (två uppdrag). Fackliga uppdrag inom Lärarnas Riksförbund på olika nivåer inom förbundet. Ordförande i SACO-föreningen vid Lärarnas Riksförbund. Körsångsverksamhet under hela mitt vuxna liv.

Mikael Nissen

Ordinarie ledamot Förbundsstyrelsen
Kristianstad tel: 070-580 12 21 E-post till Mikael Nissen
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ordinarie ledamot i Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse.

Lokal- och länsförening:  Ordförande i Riksförbundet HjärtLung Kristianstad. EVO-ombud och HLR-instruktör. Registercoach.

Utbildning: Civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: Driver eget företag som erbjuder utbildning och försäljning samt rådgivning. Officer i Flygvapnet (överstelöjtnant). Chef, strateg och projektledare inom IT-verksamhet i Region Skåne. 

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Styrelserepresentant och aktivitetsledare i ett antal andra ideella föreningar, bolag och stiftelser. Bred erfarenhet av föreningsverksamhet som ledare inom idrottsrörelsen och andra ideella föreningar. Politisk erfarenhet bl.a. som nämndeman samt facklig ordförande.

Sture Olsson

Ordinarie ledamot Förbundsstyrelsen
Umeå 070-384 95 75 E-post till Sture Olsson
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ordinarie ledamot Riksförbundet HjärtLung

Lokal- och länsförening: Ordförande Riksförbundet HjärtLung Umeå och ordförande i Riksförbundet HjärtLung Västerbottens län. EVO-ombud. 

Utbildning: Grundskola, Handelsskola, olika utbildningar inom företagsanställningar.

Arbetslivserfarenhet: Butikschef inom KF, resande säljare 45 år, Konsulent, distriktschef, regionchef och numera egen företagare.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Har varit ordförande i Kålaboda VVO (50 år). Sekreterare och ordförande i Säljarnas Riksförbund avdelning Nord. Allmänt samhällsengagerad.

Agneta Petersson

Ordinarie ledamot Förbundsstyrelsen
Hässleholm 070-601 37 50 E-post till Agneta Petersson
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ordinarie ledamot Riksförbundet HjärtLung. 

Lokal- och länsförening: Ordförande Riksförbundet HjärtLung Hässleholm, ordförande i Riksförbundet HjärtLung Mellanskåne samt vice ordförande Riksförbundet HjärtLung Skåne län. SO-ombud, HLR-ansvarig. 

Utbildning: 3-årigt gymnasium, samhällsinriktat.

Arbetslivserfarenhet: Arbetat som sekreterare på en forskningsavdelning respektive patentavdelning. Pensionär samt arbetar som receptionist två till tre dagar i veckan på ett gym Hässleholm. 

Annan erfarenhet inom civilsamhället: 

Medverkande i Socialstyrelsens grupp för Nationell Högspecialiserad vård.Ordinarie ledamot i Anhörigrådet, Hässleholm. Ordinarie ledamot i Stiftelsen Åsens Konvalescenthems styrelse och som sekreterare. Ersättare i Samrådsgruppen, Hässleholm. Medverkar i Arbetsterapeuternas Brukarråd, Nacka för Riksförbundet HjärtLung. Varit aktiv inom dambowlingen i Hässleholm både som aktiv spelare men också som ordförande och även inom annan föreningsverksamhet. 

Marianne Kjellquist

Ersättare i Förbundsstyrelsen
Mariestad 070-552 20 43 E-post till Marianne Kjellquist
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ersättare i Riksförbundet HjärtLung.

Lokal- och länsförening: Ordförande Riksförbundet HjärtLung Norra Skaraborg, revisor i Riksförbundet HjärtLung Västra Götalands län.  

Utbildning:  Jag har ingen akademisk utbildning utan lärt mig den hårda vägen. Har fått utbildning genom mitt arbete.

Arbetslivserfarenhet: Har arbetat inom administration i 30 år. De senaste 10 åren innan pension som chef för en a-kassa i Stockholm. Pensionär.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Bor i Mariestad sedan 2009 och har varit kommunalråd i opposition under fyra år, numera avslutat. Har varit God man för en ungdom från Afghanistan som nu är 20 år och mitt uppdrag är slutfört, men kontakten består även för andra nysvenskar genom föreningen Tillsammansskapet. Deltar i politiskt föreningsarbete och är ordförande i Kyrkofullmäktige och ledamot i kyrkorådet.

Yvonne Johansson

Ersättare i Förbundsstyrelsen
Värnamo 070-297 07 72 E-post till Yvonne Johansson
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ersättare i Riksförbundet HjärtLung.

Lokal- och länsförening: Ordförande Riksförbundet HjärtLung Jönköpings län. Medlem i Riksförbundet HjärtLung Värnamo.

Utbildning: 9-årig grundskola. 2-årig yrkesskola till operationssköterska.

Arbetslivserfarenhet: Sektionsledare och arbetsledare på operation och sterilcentral. Dessutom en del vidareutbildningar.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Sekreterare inom Fonus och Riksteatern. Jag har haft politiska uppdrag och styrelseuppdrag i olika organisationer.

Hjördis Eklund

Ersättare i Förbundsstyrelsen
Arvidsjaur 070-548 74 82 E-post till Hjördis Eklund
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ersättare i Riksförbundet HjärtLung

Lokal- och länsförening: Ordförande i Riksförbundet HjärtLung Arvidsjaur, vice ordförande i Riksförbundet HjärtLung Norrbottens län. HLR-instruktör.  

Utbildning: Sjuksköterskeutbildning, vårdlärarlinje, fortlöpande fortbildning under åren som vårdlärare.

Arbetslivserfarenhet: Sjuksköterska på operation (som anestesisjuksköterska i Östersund), vårdavdelning sjukstuga (Arvidsjaur), medicin (Gällivare), strokeavdelning (NUS Umeå), akutmottagning (Arvidsjaur), kirurgavdelning (Gällivare) samt neurorehab (Linköping). Pensionär.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Sekreterare i Lauker-Lövvikens byastugeförening, styrelsemedlem i Hembygdsföreningen Arvidsjaur.